– Wnioski

Konto pocztowe

Przyłączenie do sieci
Wniosek o przyłączenie do sieci

Założenie konta na serwerze:

W celu założenia konta WWW na serwerze Rea należy wypełnić wniosek oraz napisać pismo do Dyrektora Centrum Sieci Komputerowych z uzasadnieniem potrzeby posiadania strony WWW.
W piśmie należy zaznaczyć proponowany adres strony w formacie: www.upwr.edu.pl/{proponowana_nazwa}

Telefony
Wniosek o przyznanie numeru telefonicznego
Wniosek o zmianę uprawnień abonenckich
Wniosek o zlikwidowanie numeru telefonicznego

Przetargi

Wnioski do postępowań przetargowych są generowane w systemie EOD.


Dla doktorantów
Wniosek o wydanie legitymacji doktoranta

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top