– Procedura wyrabiania duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

1. W celu wyrobienia duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie:

https://www.uci.upwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/wniosek_o_els.doc

Na formularzu wymagane są pola:

imię, nazwisko, wydział, kierunek, nr albumu

2. Informacja o płatnościach:

USOSweb 0płaty

3. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty składamy w swoim dziekanacie. Wniosek musi być podpisany przez Dziekana wydziału.

 

4. Odbiór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w dziekanacie (procedura wyrobienia ELS nie przekracza 5 dni roboczych od momentu dostarczenia POPRAWNIE wypełnionych dokumentów).

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top