– Eduroam

Eduroam – Informacje ogólne

Sieć eduroam to międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu umożliwienie wspólnego dostępu do sieci studentom, naukowcom i pracownikom akademickim z różnych uczelni biorących udział w projekcie.

W praktyce oznacza to tyle, że np. student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, podczas wizyty w dowolnej innej uczelni należącej do konsorcjum, widząc w zasięgu sieć eduroam może się do niej podłączyć korzystając z loginu i hasła przypisanego w swojej macierzystej uczelni.

Dzięki takiej konfiguracji uzyskuje się wygodę posiadania jednego loginu i hasła do sieci, niezależnie od miejsca, gdzie się podłączamy.

Konto w systemie eduroam jest zakładane na wniosek pracownika/studenta/doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po przesłaniu zgłoszenia mailowego na adres: lukasz.pasternak@upwr.edu.pl

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top