– UCI odpowiedzialne za kontakty z operatorem telekomunikacyjnym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Uczelniane Centrum Informatyzacji zostało wyznaczone na jednostkę odpowiedzialną za kontakty z operatorem telekomunikacyjnym, obecnie Telekomunikacją Polską S.A. Wszelkie nowe procedury oraz zmiany związane z operatorem telekomunikacyjnym należy dokonywać za pośrednictwem Uczelnianego Centrum Informatyzacji, w szczególności dotyczy to zawierania nowych umów i uruchamiania nowych miejskich numerów w telefonicznych. W przypadku zawarcia umowy przez osobę mającą stosowne upoważnienie, lecz niebędącą pracownikiem Centrum Sieci Komputerowych, osoba ta powinna w formie pisemnej zawiadomić jednostkę o podpisaniu umowy, wskazując jednocześnie źródło finansowania przedmiotu umowy.

Pismo w wersji elektronicznej do pobrania

Wnioski do pobrania:

Piotr Władysław Sawicki

Opublikowane: 25.01.2012 r.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top