– Parametry oraz format zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2006-11-02 (Dz.U. 2006 Nr 224, poz. 1634) oraz wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego:
 • zdjęcie musi przedstawiać osobę, której dotyczy legitymacja
 • musi być kolorowe
 • musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 • zdjęcie musi ukazywać głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem (bez kolczyków), z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię z nakryciem głowy.
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
 • zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 300×375 pikseli.
 • wymagany format zdjęcia to JPG
 • rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi
 • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 100 kilobajtów
 • osoba na zdjęciu nie może nosić ubioru trudno odróżnialnego od tła
 • tło zdjęcia nie może być białe
 • na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty
 • plik ze zdjęciem musi być podpisany w następujący sposób: (bez polskich znaków!)

 

< nazwa jednostki >_< imie >_< nazwisko >_< PESEL >.jpg Np.:

UP_jan_kowalski_12345678910.jpg

Zdjęcie nie spełniające powyższych warunków nie będzie akceptowane.

Zdjęcia można przesłać zdjęcie drogą elektroniczną pod adres:

Osobom, które nie dostarczą poprawnego zdjęcia, nie będą mogły być wydrukowane elektroniczne legitymacje pracownicze.

Przykład poprawnego zdjęcia oraz Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej:

            

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top