– WiFi

Dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 16 marca 2016 roku, dotyczącym wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zarządzenie pod adresem http://www.upwr.edu.pl/akty_prawne/44360/zarzadzenie_nr_16_2016_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu_z_dnia_16_marca_2016_roku.html), od dnia 4 lipca 2016 roku zostanie przekazana do użytku sieć bezprzewodowa WIFI-UPWr.
Zgodnie z regulaminem, do uzyskania dostępu do sieci wymagane są login i hasło. Hasło generowane jest po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie o sieci bezprzewodowej 
Można w tym celu skorzystać z sieci WIFI-UPWr-Rejestracja, po podłączeniu do której użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę z formularzem.

Wi-fi Pawłowice

Procedura podłączenia użytkownika do sieci bezprzewodowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci.

W celu uzyskania podłączenia do sieci bezprzewodowej w CKU w Pawłowicach należy zgłosić do Uczelnianego Centrum Informatyzacji adres sprzętowy bezprzewodowej karty sieciowej (adres MAC) komputera.

Wniosek o przyłączenie do sieci
Informacje dot. sposobu ustalenia adresu MAC komputera

Kompletny, podpisany wniosek należy złożyć w UCI:

  • przesłać zeskanowany dokument, drogą mailową, na adres uci@upwr.edu.pl;
    UWAGA: wniosek musi być wysłany z adresu pocztowego Uniwersytetu Przyrodniczego,

lub

  • dostarczyć wniosek do sekretariatu jednostki (pokój nr 09).
  1. Realizacja podłączenia do sieci.
    Zgłoszony adres MAC jest wpisywany przez pracownika UCI do odpowiednich plików konfiguracyjnych serwera.
  2. Przekazanie użytkownikowi hasła do sieci CKU przez pracownika UCI.

Odłączenie użytkownika od sieci bezprzewodowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach

W przypadku gości hotelowych, organizatorów bądź uczestników szkoleń lub konferencji, po zakończeniu szkolenia/konferencji, wymeldowaniu się z hotelu, adres MAC takiego użytkownika jest usuwany z konfiguracji serwera i dany komputer nie ma już możliwości połączenia się z siecią w CKU.

Plany rozwoju sieci bezprzewodowej w CKU Pawłowice:

Docelowo w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach dostępne będą dwie sieci bezprzewodowe: CKU – dla celów naukowo-dydaktycznych UPWr oraz PG – dla gości hotelowych oraz na potrzeby szkoleń lub konferencji organizowanych przez firmy zewnętrzne. Dostęp do sieci CKU będą mieć tylko pracownicy UPWr na dotychczasowych zasadach, natomiast w przypadku sieci PG zbędne stanie się zgłaszanie adresu MAC, obowiązywać będzie tylko hasło do sieci zmieniane okresowo (np. co miesiąc) i przekazywane użytkownikowi przez upoważnionego pracownika CKU.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top