– Eduroam – Regulamin

W ramach sieci eduroam każda podłączona osoba otrzymuje własny (na czas trwania sesji), publiczny adres IP.

Korzystanie z zasobów eduroam jest dostępne dla wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i jest równoważne z akceptacją Regulaminu usługi eduroam.

Sieć eduroam na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego stanowi część sieci Uczelni, a tym samym każda osoba korzystająca z niej zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

W celu właściwego obsługiwania incydentów sieciowych zbierane są następujące dane:

czas i niezbędne dane do zidentyfikowania użytkownika, którego uwierzytelniono,
adres IP przyznany urządzeniu związanemu z tym użytkownikiem.
Więcej o sieci eduroam i panujących w niej zasadach można przeczytać na stronach projektu: w Polsce oraz WASK.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top