– ELD – Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

Procedura wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD)

W celu wyrobienia pierwszej Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) należy:

  1. Wypełnić wniosek znajdujący się na stronie www2.csk.upwr.edu.pl/wnioski/ oraz dostarczyć fotografię.
    Pod wypełnionym wnioskiem wymagane jest potwierdzenie ze swojego wydziału. (pieczęć + podpis)
  2. Wpłacić 17,00 zł na konto Uczelni: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem „za legitymację doktorancką”.

Za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

  1. Poprawnie wypełniony wniosek składamy w Dziale Nauki.
  2. Odbiór Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) odbywa się w Dziale Nauki. (Procedura wyrobienia ELD nie przekracza 14 dni roboczych od momentu dostarczenia POPRAWNIE wypełnionych dokumentów oraz zdjęcia). 

Wzór graficzny legitymacji doktoranta (ELD)

 

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top