– Chroń swoje hasło!

Szanowni Państwo!

Pracownicy Uczelnianego Centrum Informatyzacji NIGDY nie poproszą Państwa o podanie hasła. NIE MA WYJĄTKÓW od tej reguły. Jeśli ktokolwiek zapyta o Państwa hasło telefonicznie lub drogą email lub na innej stronie niż http://www.upwr.edu.pl/poczta/, należy odmówić i natychmiast zgłosić to do uci@upwr.edu.pl .

Piotr W. Sawicki
Opublikowane: 22.05.2012 r.
Zaktualizowane 2.01.2017 r.
Zaktualizowane 9.10.2019 r.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top