– DreamSpark Premium (dawniej MSDN)

DreamSpark Premium (dawniej MSDN) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny wykupił licencję DreamSpark Premium  (dawniej MSDN AA ) na oprogramowanie firmy Microsoft.

Pracownicy oraz studenci Wydziału (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) mogą (po założeniu konta) korzystać z oprogramowania dostępnego w ramach licencji.

Dostępne oprogramowanie, to m.in. systemy operacyjne z rodziny Windows, Access, Visual Studio.

Administratorem systemu jest dr inż. Aleksander Krzyś, adres e-mail: aleksander.krzys@upwr.edu.pl .

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wykupił licencję DreamSpark Premium  (dawniej MSDN AA) na oprogramowanie firmy Microsoft.

Pracownicy oraz studenci Wydziału (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) mogą (po założeniu konta) korzystać z oprogramowania dostępnego w ramach licencji.

Dostępne oprogramowanie, to m.in. systemy operacyjne z rodziny Windows, Access, Visual Studio.

Administratorem systemu jest mgr inż. Jan Sierny, adres e-mail: jan.sierny@upwr.edu.pl .

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top