– Statistica

Pakiet programów z rodziny STATISTICA  jest dzierżawiony od firmy StatSoft Polska Sp. z o.o. w okresach rocznych i wymaga corocznej rejestracji w trakcie ważności licencji.
Zakupiona obecnie licencja jest ważna od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.


Poniżej podaję kody, które umożliwią przedłużenie działania (tymczasowo do 15 września 2020) aktualnie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji programów Statistica 12.5 oraz 13, które były wykorzystywane przez Państwa do tej pory w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

  1. UN1Z56JAW72UN6E dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym AGFP503B482825AR-V (polska wersja 12.5 z 2015 r.)
  2. UN1ZHY712UYNFC9 dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZP603B482823AR-2 (polska wersja 12.5 z 2016 r.)
  3. UN1Z5LGQRCAJCML dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZP703B482817AR-H (polska wersja 12.5 z 2017 r.)
  4. UN1ZM4CDEVBGA7G dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZ703B482815AR-B (polska i angielska wersja 13 z 2017 r.)
  5. UN1Z223J21FJYTB dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym AGF503B482825AR-4 (angielska wersja 12.5 z 2015 r.)
  6. UN1ZK8X139LGV8J dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZ603B482823AR-9 (angielska wersja 12.5 z 2016 r.)
  7. UN1Z4P2PYLWN7GX dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZ803B482820AR-K (polska i angielska wersja 13 z 2018 r.)
  8. UN1Z4KBQ58JMBE4 dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZ903B482814ARACD-5 (polska i angielska wersja 13 z 2019 r.)
  9. UN1ZC3R825DQKAC dla wersji sieciowych Statistica o numerze seryjnym JPZP603B482823ARCN-V (polska wersja 12.5 z 2016 r.)
  10. UN1ZBAYXK5QBKCH dla wersji sieciowych Statistica o numerze seryjnym JPZ903B482814ARCNACD-A (polska i angielska wersja 13 z 2019 r.)

UWAGA:  Kod dostępu może być użyty jedynie dla skojarzonego z nim numeru seryjnego Statistica.

Przy pomocy kodów dostępu działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji Statistica 12.5 oraz 13 zostanie przedłużone do 15 września 2020 r.


♦  Aby otrzymać program Statistica (wersja 13) albo docelowo przedłużyć jego działanie (wersja 12.5 lub 13) należy wypełnić  formularz rejestracyjny.

Przypominam, że na systemie operacyjnym Windows XP nie da się zainstalować wersji 13 Statistica.

UWAGA: Bardzo prosimy o wypełnianie kart rejestracyjnych TYLKO w swoim imieniu lub na sale komputerowe.
Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeny upwr.edu.pl

Od 1 kwietnia 2018 r. dostępny jest pakiet Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki, który obejmuje następujące moduły analityczne:

Statistica Pakiet Zaawansowany

Statistica QC

Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe

Statistica Data Miner

Statistica Text Miner

Statistica Process Optimization (QC Miner)

Statistica MSPC (Multivariate Statistical Process Control – wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)

Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)

Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)

Statistica ETL (Extract, Transform and Load)

Statistica Reporting Tables (tabele raportujące)

DODATKOWE MATERIAŁY

Pakiet Statistica dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest opłacany przez uczelnię.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top