– O UCI

Kod jednostki: R0UCI000
Jednostka ogólnouczelniana

Nasza siedziba:

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – parter, pokoje: 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15;
oraz
budynek A5.

tel.: 71 320-5660

E-mail: uci@upwr.edu.pl

mapa csk


Uczelniane Centrum Informatyzacji powstało z przekształcenia Centrum Sieci Komputerowych w ogólnouczelnianą jednostkę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Zarządzenie nr 149/2019 Rektora z dnia 1 października 2019).

Trochę historii:
Centrum Sieci Komputerowych
 powstało z przekształcenia Ośrodka Zastosowań Informatyki w pozawydziałową jednostkę Akademii Rolniczej (Zarządzenie nr 32/2000 Rektora z 5 czerwca 2000).
Celem CSK było zapewnienie użytkownikom uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dostępu do uczelnianych i światowych zasobów sieciowych.
Zgodnie z §2 zarządzenia nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Sieci Komputerowych sprawował Prorektor ds. rozwoju uczelni, a jednostką zarządzał Dyrektor powołany przez Rektora.
Organem doradczym Prorektora ds. rozwoju uczelni w sprawach dotyczących uczelnianej sieci komputerowej była Rada Użytkowników Sieci Komputerowych.

Od 2011 roku Centrum Sieci Komputerowych administrowało sieciami telefonicznymi na Uczelni.


Uczelniane Centrum Informatyzacji działa zgodnie z treścią Regulaminu organizacyjnego uczelni.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top