– Procedura wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla studentów zagranicznych (Erasmus)

W celu wyrobienia legitymacji należy zarejestrować się w systemie rekrutacji dla studentów zagranicznych dostępnej na stronie:

https://mars.student.up.wroc.pl/erasmus_eng/

W formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zamieścić poprawne zdjęcie (brak zdjęcia lub zdjęcie nie spełniające wymagań będzie skutkowało brakiem możliwości wydruku legitymacji).

Parametry oraz format zdjęcia do ELS

 

Odbiór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w dziekanacie.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top