– Procedura wyrabiania duplikatu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej

W celu wyrobienia duplikatu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie:

https://www.uci.upwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/zalaczniki_word_duplikat.doc

Na formularzu wymagane są pola:

imię, nazwisko (czytelnie), PESEL, stanowisko, tytuł, stopień naukowy, nazwa jednostki organizacyjnej

  1. Poprawnie wypełniony wniosek składamy w Dziale Kadr i Płac.
  2. Odbiór Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej odbywa się w Dziale Kadr i Płac. (legitymacje drukowane są bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku, a procedura nie przekracza 14 dni roboczych od momentu dostarczenia POPRAWNIE wypełnionych dokumentów).

W przypadku nie otrzymania legitymacji lub ewentualnych problemów i pytań proszę o wiadomość na adres: zdjecie@upwr.edu.pl

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top