– Parametry oraz format zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta powinno spełniać wymagania określone wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego:

  • fotografia w postaci papierowej lub na płycie CD dołączonej do podania w formacie JPG, rozmiarze 300×375 i rozdzielczości 300 dpi
  • zdjęcie musi przedstawiać osobę, której dotyczy legitymacja
  • musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię z nakryciem głowy.
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
  • na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty

Zdjęcie nie spełniające powyższych warunków nie będzie akceptowane.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top