Dyrektor

mgr inż. Sebastian Ploch


Pokój nr 6a
Telefon: 71 320-5660 sebastian.ploch@upwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. sieci i infrastruktury

inż. Łukasz Lenarczyk

Pokój nr 08
Telefon: 71 320-5692; 515 370 831 lukasz.lenarczyk@upwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. systemów informatycznych

mgr inż. Marcin Gąsiorek

Pokój nr 15
Telefon: 71 320-5495
marcin.gasiorek@upwr.edu.pl

Sekretariat

mgr Katarzyna Kolarczyk

specjalista
obsługa Sekretariatu

Pokój nr 6b
Telefon: 71 320-5660 katarzyna.kolarczyk@upwr.edu.pl

mgr inż. Anna Jurzyk-Górnisiewicz

starszy technik
obsługa Sekretariatu
baza oprogramowania
archiwum

Pokój nr 6b
Telefon: 71 320-5660
anna.jurzyk@upwr.edu.pl

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatyczno-Technicznej

Tadeusz Woźny

p.o. Kierownika Sekcji
nadzór nad pracami sieciowymi
usuwanie awarii uczelnianej sieci komputerowej
prowadzenie dokumentacji sieci komputerowej
system KD i RCP

Pokój nr 09
Telefon: 71 320-5692
tadeusz.wozny@upwr.edu.pl

mgr inż. Konrad Bartnik

administrator sieci teleinformatycznej
szkielet uczelnianej sieci komputerowej
serwery DNS i DHCP
główne routery i urządzenia aktywne L2 Uczelni
zarządzanie pulą adresów IP Uczelni

Pokój nr 08
Telefon: 71 320-1066
konrad.bartnik@upwr.edu.pl

inż. Łukasz Pasternak

technik – informatyk
system monitoringu sieci, aktywnych urządzeń sieciowych i serwerów
usuwanie awarii uczelnianej sieci komputerowej
prowadzenie dokumentacji sieci komputerowej

Pokój nr 09
Telefon: 71 320-5692
lukasz.pasternak@upwr.edu.pl

Damian Sandak

technik-informatyk
instalacja, konfiguracja oraz wsparcie techniczne dla urządzeń peryferyjnych
komputery na portierniach
koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego
wstępny serwis sprzętu

Pokój nr 09
Telefon: 71 320-5692
damian.sandak@upwr.edu.pl

mgr inż. Sylwester Czerwonka

administrator sieci komputerowej
sprzęt komputerowy oraz sieć Kwestury oraz Działu Kadr i Płac
usługa Active Directory
zabezpieczanie danych, archiwizacje, testy
wstępny serwis sprzętu

Pokój 09
Telefon: 71 320 5618
sylwester.czerwonka@upwr.edu.pl

Paweł Wcisło

technik – informatyk
instalacja, konfiguracja oraz wsparcie techniczne dla urządzeń peryferyjnych
komputery na portierniach
koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego
wstępny serwis sprzętu

Pokój nr 09
Telefon. 71 320 5692
pawel.wcislo@upwr.edu.pl

Piotr Hryckiewicz

konserwator instalacji teletechnicznych
konserwacja i naprawa uszkodzeń abonenckich linii telefonicznych
instalowanie aparatów abonenckich
dokumentacja krosowań

Pokój nr 226
Telefon: 71 320-5618
piotr.hryckiewicz@upwr.edu.pl

Michał Zawisza

administrowanie systemem monitoringu wizyjnego
przyjmowanie zgłoszeń o awariach systemu
prowadzenie dokumentacji

Pokój nr 08
Telefon: 71 320-5692
michal.zawisza@upwr.edu.pl

Sekcja Zarządzania Zintegrowanym Systemem Informatycznym

mgr inż. Michał Maj

kierownik sekcji
wsparcie techniczne dla pracowników
w zakresie obsługi systemu EOD i TETA
prowadzenie szkoleń

Pokój nr 14
Telefon 71 320 5495
michal.maj@upwr.edu.pl

inż. Adrian Aczkiewicz

informatyk
system EOD
prowadzenie szkoleń pracowników dotyczące systemów ZSI
elektroniczny system klucza
system PKI

Pokój nr 14
Telefon: 71 320-5495
adrian.aczkiewicz@upwr.edu.pl

lic. Piotr Szczepaniak

technik – informatyk
wsparcie techniczne dla pracowników w zakresie obsługi systemu EOD i TETA
prowadzenie szkoleń
ELS, ELP i ELD
certyfikaty kwalifikowane
domena UPWr

Pokój nr 15
Telefon: 71 320-5495
piotr.szczepaniak@upwr.edu.pl

inż. Wojciech Pruban

Informatyk
udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi systemów wchodzących w skład ZSI,przeprowadzanie szkoleń, lokalizacja błędów i problemów związanych z systemami i współpraca z użytkownikami i administratorami w celu ich rozwiązania

Pokój nr 14
Telefon: 71 320-5495
wojciech.pruban@upwr.edu.pl

mgr Barbara Szłapka

główny specjalista
serwery plików i poczty pracowniczej
oprogramowanie
ochrona antywirusowa

Pokój nr 15
Telefon: 71 320-5642
barbara.szlapka@upwr.edu.pl

mgr Maksym Dzhemelynskyi

informatyk
udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi systemów wchodzących w skład ZSI,przeprowadzanie szkoleń, lokalizacja błędów i problemów związanych z systemami i współpraca z użytkownikami i administratorami w celu ich rozwiązania

Pokój nr 07
Telefon: 71 320-5495
maksym.dzhemelynskyi@upwr.edu.pl

inż. Łukasz Żmuda

informatyk
udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi systemów wchodzących w skład ZSI,przeprowadzanie szkoleń, lokalizacja błędów i problemów związanych z systemami i współpraca z użytkownikami i administratorami w celu ich rozwiązania

Pokój nr 07
Telefon: 71 320-5495
lukasz.zmuda@upwr.edu.pl

Michał Jakubowski

informatyk
udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi systemów wchodzących w skład ZSI,przeprowadzanie szkoleń, lokalizacja błędów i problemów związanych z systemami i współpraca z użytkownikami i administratorami w celu ich rozwiązania

Pokój nr 07
Telefon: 71 320-5495
michal.jakubowski@upwr.edu.pl

Sekcja Systemów Edukacyjnych

Kamil Kras

p.o. Kierownika Sekcji
administrowanie systemami IRK2 i USOS
wsparcie techniczne pracowników w zakresie obsługi ww. systemów system antyplagiatowy
prowadzenie szkoleń

Pokój nr 6c
Telefon: 71 320-5151
ul. Norwida 2
kamil.kras@upwr.edu.pl

mgr inż. Marcin Wawrzyńczak

administrator uczelni systemu POL-on koordynacja prac nad przypisanymi zadaniami Uczelni w zakresie Systemu POL-on, nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Systemie POL-on, przydzielanie i zarządzanie rolami w Systemie POL-on

marcin.wawrzynczak@upwr.edu.pl

mgr inż.Arkadiusz Tarnowski

technik – informatyk
administrowanie systemami IRK2 i USOS
raporty i sprawozdawczość
wsparcie techniczne pracowników w zakresie obsługi ww. systemów
prowadzenie szkoleń

Pokój nr 6c
Telefon: 71 320-5151
arkadiusz.tarnowski@upwr.edu.pl

mgr Konrad Chwaliński

technik – informatyk
ELS, ELD, ELP, ELNA
Dyplomy, Elektroniczny System Klucza,
pomoc w logowaniu do uczelnianych systemów

Pokój nr 39
Telefon 71 320 5221
konrad.chwalinski@upwr.edu.pl

mgr inż. Sebastian Wuczkowski

Webmaster
Udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi multiportalu oraz intranetu, przeprowadzanie szkoleń, zarządzanie listą uprawnień do multiportalu i intranetu, administrowanie domeną upwr\local

Pokój nr 6c
Telefon: 71 320-5151
sebastian.wuczkowski@upwr.edu.pl

inż. Piotr Kontny

technik- informatyk
administrator systemu bibliotecznego Aleph
wymiana danych pomiędzy systemami bibliotecznymi
sieć komputerowa Biblioteki

Pokój nr 6c
Telefon: 71 320-5151
piotr.kontny@upwr.edu.pl

mgr Dagmara Derda

technik – informatyk
administrowanie systemami IRK2 i USOS
raporty i sprawozdawczość
wsparcie techniczne pracowników w zakresie obsługi ww. systemów
prowadzenie szkoleń

Pokój nr 6c
Telefon: 71 320-5151
dagmara.derda@upwr.edu.pl

Jakub Modrzejewski

informatyk
administrowanie systemami IRK2 i USOS raporty i sprawozdawczość wsparcie techniczne pracowników w zakresie obsługi ww. systemów prowadzenie szkoleń

Pokój nr 6c
Telefon: 71 320-5151
jakub.modrzejewski@upwr.edu.pl