Dyrektor Zastępca Dyrektora
mgr Piotr Władysław Sawicki
główny specjalista

Pokój nr 10
Telefon: 71 320-5660
piotr.sawicki@upwr.edu.pl
dr inż. Przemysław Tymków

pl. Grunwaldzki 24, budynek C2
Telefon: 71 320-1019
e-mail: przemyslaw.tymkow@upwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Katarzyna Kolarczyk
specjalista
obsługa Sekretariatu
Pokój nr 09
Telefon: 71 320-5660
katarzyna.kolarczyk@upwr.edu.pl
mgr inż. Anna Jurzyk-Górnisiewicz
starszy technik
archiwum
baza oprogramowania
obsługa Sekretariatu
Pokój nr 09
Telefon: 71 320-5660
anna.jurzyk@upwr.edu.pl
mgr inż. Konrad Bartnik
administrator sieci teleinformatycznej

szkielet uczelnianej sieci komputerowej
serwery DNS i DHCP
główne routery i urządzenia aktywne L2 Uczelni
zarządzanie pulą adresów IP Uczelni
Pokój nr 07
Telefon: 71 320-1066
konrad.bartnik@upwr.edu.pl

mgr Barbara Szłapka
główny specjalista

serwery plików i poczty pracowniczej
oprogramowanie
ochrona antywirusowa
Pokój nr 07
Telefon: 71 320-1066
barbara.szlapka@upwr.edu.pl

Piotr Hryckiewicz
konserwator instalacji teletechnicznych

konserwacja i naprawa uszkodzeń abonenckich linii telefonicznych
instalowanie aparatów abonenckich
dokumentacja krosowań
Pokój nr 226
Telefon: 71 320-5618
piotr.hryckiewicz@upwr.edu.pl

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej
Tadeusz Woźny
p.o. Kierownika Sekcji – specjalista
nadzór nad pracami sieciowymi
usuwanie awarii uczelnianej sieci komputerowej
prowadzenie dokumentacji sieci komputerowej
system KD i RCP
Pokój nr 08
Telefon: 71 320-5692
tadeusz.wozny@upwr.edu.pl
Robert Gdula
administrator sieci bezprzewodowej – 1/2 etatu
zarządzanie sieciami bezprzewodowymi Uczelni
zarządzanie serwerami dostępowymi
i sieciami w DS-ach
Pokój nr 08
Telefon: 71 320-5692
robert.gdula@upwr.edu.pl
inż. Piotr Kontny
technik- informatyk
administrator systemu bibliotecznego Aleph
wymiana danych pomiędzy systemami bibliotecznymi
sieć komputerowa Biblioteki
Pokój nr 07
Telefon: 71 320-1066
piotr.kontny@upwr.edu.pl
inż. Łukasz Lenarczyk
informatyk
system monitoringu wizyjnego
system telefonii przewodowej i radiolinii
zmiany uprawnień abonenckich
dostawa sprzętu komputerowego
wstępny serwis sprzętu
Pokój nr 08
Telefon: 71 320-5692; 515 370 831
lukasz.lenarczyk@upwr.edu.pl
Łukasz Pasternak
technik – informatyk
system monitoringu sieci, aktywnych urządzeń sieciowych i serwerów
usuwanie awarii uczelnianej sieci komputerowej
prowadzenie dokumentacji sieci komputerowej
Pokój nr 08
Telefon: 71 320-5692
lukasz.pasternak@upwr.edu.pl
Sekcja Informatyczno – Techniczna

Damian Sandak
p.o. Kierownika Sekcji-  technik-informatyk
instalacja, konfiguracja oraz wsparcie techniczne dla urządzeń peryferyjnych
komputery na portierniach
koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego
wstępny serwis sprzętu
Pokój nr 08
Telefon: 71 320-5692
damian.sandak@upwr.edu.pl
mgr inż. Sylwester Czerwonka
technik – informatyk – 1/2 etatu
sprzęt komputerowy oraz sieć Kwestury oraz Działu Kadr i Płac
usługa Active Directory
zabezpieczanie danych, archiwizacje, testy
wstępny serwis sprzętu
Pokój 226
Telefon: 71 320 5618
sylwester.czerwonka@upwr.edu.pl
Paweł Wcisło
technik – informatyk
instalacja, konfiguracja oraz wsparcie techniczne dla urządzeń peryferyjnych
komputery na portierniach
koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego
wstępny serwis sprzętu
Pokój nr 08
Telefon. 71 320 5692
pawel.wcislo@upwr.edu.pl
Sekcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
mgr inż. Marcin Gąsiorek
Kierownik Sekcji – specjalista
administrowanie systemem EOD
domena UPWr
serwery do obsługi ZSI
szkolenia pracowników dotyczące systemów ZSI
Pokój nr 15
Telefon: 71 320-5495
marcin.gasiorek@upwr.edu.pl
inż. Adrian Aczkiewicz
technik – informatyk
system EOD
prowadzenie szkoleń pracowników dotyczące systemów ZSI
elektroniczny system klucza
system PKI
Pokój nr 14
Telefon: 71 320-5495
adrian.aczkiewicz@upwr.edu.pl
inż. Robert Kowalewski
informatyk
obsługa systemu Teta Edu
portal Teta Web
oprogramowanie w Dziale Kadr i Płac
wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu Teta
Pokój nr 15
Telefon: 71 320-5495
robert.kowalewski@upwr.edu.pl
mgr inż. Michał Maj
informatyk
wsparcie techniczne dla pracowników
w zakresie obsługi systemu EOD i TETA
prowadzenie szkoleń
Pokój nr 14
Telefon 71 320 5495
michal.maj@upwr.edu.pl
Piotr Szczepaniak
technik – informatyk
wsparcie techniczne dla pracowników w zakresie obsługi systemu EOD
i TETA
prowadzenie szkoleń
ELS, ELP i ELD
certyfikaty kwalifikowane
domena UPWr
Pokój nr 14
Telefon 71 320 5495
piotr.szczepaniak@upwr.edu.pl
Sekcja Systemów Dziekanatowych
mgr inż. Arkadiusz Berus
p.o. Kierownika Sekcji – informatyk
administrowanie systemami eOrdo, USOS oraz serwisami stowarzyszonymi
administrowanie bazami danych
szkolenie kadry obsługującej wyżej wymienione systemy
raporty i sprawozdawczość
Pokój nr 6
Telefon: 71 320-5151
ul. M.Skłodowskiej-Curie 42 arkadiusz.berus@upwr.edu.pl
  Adam Chomicki
technik – informatyk
wsparcie techniczne dla studentów
i pracowników w zakresie obsługi systemu USOS oraz serwisu USOSweb
ankiety, płatności, system antyplagiatowy
prowadzenie szkoleń
Pokój nr 6
Telefon: 71 320-5151; 71 320-7754
ul. M.Skłodowskie-Curie 42
adam.chomicki@upwr.edu.pl

   Kamil Kras
starszy technik – informatyk
administrowanie systemem USOS oraz serwisami stowarzyszonymi
aplikacja Planista 3
raporty
wsparcie techniczne dla pracowników w zakresie obsługi SRS, UL, pensum oraz sprawozdawczości
Pokój nr 6
Telefon: 71 320-5151; 515-370-957
ul. M.Skłodowskie-Curie 42
kamil.kras@upwr.edu.pl
inż.Arkadiusz Tarnowski
technik – informatyk
administrowanie systemami IRK2 i USOS
raporty i sprawozdawczość
wsparcie techniczne pracowników w zakresie obsługi ww. systemów
prowadzenie szkoleń
Pokój nr 6
Telefon: 71 320-5151
ul. M.Skłodowskie-Curie 42
arkadiusz.tarnowski@upwr.edu.pl
   Jakub Wężyk
technik – informatyk
wsparcie techniczne pracowników w zakresie obsługi systemu USOS
aplikacja Planista 3
raporty Birt
SRS, UL, pensum
Pokój nr 6
Telefon: 71 320-5151; 71 320-7754
ul. M.Skłodowskiej-Curie 42
jakub.wezyk@upwr.edu.pl