– Zakup oprogramowania

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w ramach podpisanej umowy na sukcesywną dostawę oprogramowania można składać wnioski na zakup poniższego oprogramowania:

Tabela – oprogramowanie

Osoby składające zamówienia na zakup oprogramowania, które chcą uzyskać związane z tym informacje, proszone są o kontakt telefoniczny na numer – 71 320 1066 lub mailowy na adres: barbara.szlapka@upwr.edu.pl .

Jednocześnie przypominam, że pakiet biurowy Office można przenosić ze starszego sprzętu na nowo zakupiony.

Uwaga:
Wnioski na zakup oprogramowania składane są za pośrednictwem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
(skrócona_instrukcja).

Barbara Szłapka

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top