– Zakup oprogramowania

Szanowni Państwo!

Wszystkie osoby składające zamówienia na zakup oprogramowania, które chcą uzyskać związane z tym informacje, proszone są o kontakt bezpośredni w siedzibie UCI, ul. Norwida 25 lub telefoniczny 71 320 1066 od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 .
Równocześnie informuję, że pakiet biurowy Office można przenosić ze starszego sprzętu na nowo zakupiony.

Termin składania wniosków na zakup oprogramowania, po którym Biuro Zamówień Publicznych i Umów ogłosi postępowanie przetargowe upływa 7 maja 2020 r.

Uwaga:
Wnioski na zakup oprogramowania składane są za pośrednictwem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
(skrócona_instrukcja).

Barbara Szłapka

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top