– Novell GroupWise 2014 klient

Przygotowaliśmy na potrzeby zaawansowanej obsługi systemu pracy grupowej Novell GroupWise wersje instalacyjne klientów

– dla komputerów z systemami operacyjnymi Windows:
Novell GroupWise 2014 R2 klient PL  – http://poczta.up.wroc.pl/gw14.2.0hp1_client_win_multi.zip – wersja 14.2 .
Po instalacji nalezy uruchomić klienta i podać identyfikator użytkownika (login) oraz hasło.
Uruchomienie klienta ( z ikony na pulpicie) 
– ukazuje się plansza z hasłem;
– po naciśnięciu anuluj ukazuje się plansza „rozpoczęcie pracy z programem Novell GrouWise” gdzie mamy możliwość zmiany użytkownika (domyślnie wpisane jest konto windows-owe);
– wpisujemy identyfikator użytkownika (login) , hasło oraz adres i port (informacje dotyczące adresu i portu przekazujemy mailowo).

Uwaga:
Po pierwszym poprawnym zalogowaniu się do systemu, klient GW będzie pamiętał nazwę ostatnio zalogowanego użytkownika oraz dane dotyczace adresu i portu – wystarczy wpisać tylko hasło.
Osoby, które są zainteresowane poniższymi klientami proszone są o kontakt z CSK w celu otrzymania danych (oprócz loginu i hasła), które są niezbędne do poprawnego uruchomienia programów klienckich:
– dla komputerów z systemami operacyjnymi Linux:
– dla komputerów z systemami operacyjnymi MAC:
Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres gw2012@up.wroc.pl
Barbara Szłapka
Opublikowane: 29.05.2013 r.
Zaktualizowane: 9.08.2016 r.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top