– Bezpłatne pozyskiwanie certyfikatów

Na podstawie umowy podpisanej z Operatorem sieci Pionier mamy możliwość bezpłatnego pozyskiwania certyfikatów.

Ze strony uczelni przedstawicielami Instytucji Certyfikowanej są pracownicy Uczelnianego Centrum Informatyzacji: mgr Barbara Szłapka oraz mgr inż. Sebastian Wuczkowski.
Administrator strony/serwera występujący o certyfikat proszony jest o utworzenie klucza prywatnego oraz pliku z żądaniem podpisania certyfikatu i przesłanie go jednemu z ww. przedstawicieli.
Równocześnie informuję, że pracownicy UCI służą pomocą w tym temacie.

Uwaga zmiana:

Od dnia 1 maja 2020 roku usługa TCS jest obsługiwana przez nowego dostawcę certyfikatów firmę SECTIGO.

Zgodnie z umową wszystkie certyfikaty podpisane przez DigiCert zachowają swoją ważność zgodną z datą ważności wydanego certyfikatu.
Nie będzie konieczności wymiany aktualnych certyfikatów.

Barbara Szłapka
Uczelniane Centrum Informatyzacji

Opublikowane: 27.11.2015 r.
uaktualnione 1.02.2022 r.

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top