– Procedura wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla studentów posiadających w ubiegłych latach już taki dokument, który zwrócili po zakończeniu studiowania

  1. W celu wyrobienia nowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie:https://www.uci.upwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/wniosek_o_els.doc oraz zaznaczenie opcji pierwszej “wniosek o wydanie pierwszej legitymacji”. Na formularzu wymagane są pola:   imię, nazwisko, wydział, kierunek, nr albumu.
  2. Informacja o płatnościach:
    USOSweb opłaty
  3. Poprawnie wypełniony wniosek składamy w swoim dziekanacie.
  4. Odbiór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w dziekanacie po okazaniu dowodu wpłaty. (procedura wyrobienia ELS nie przekracza siedmiu dni roboczych od momentu dostarczenia POPRAWNIE wypełnionych dokumentów).

Do wydania ELS niezbędne jest posiadanie poprawnego zdjęcia w systemie dziekanatowym uczelni. Parametry dotyczące zdjęcia dostępne są na stronie: 

Parametry oraz format zdjęcia do ELS

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top