– ELP – Elektroniczna Legitymacja pracownicza

Zarządzenie nr 26 /2011
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Systemu Elektronicznej Karty Pracowniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie
Zarządzeniem nr 244/2009 z 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz określenia wzoru legitymacji, zmienionego zarządzeniem nr 21/2010 rektora z 8 lutego 2010 oraz zobowiązania pracowników uczelni do wyrobienia legitymacji pracowniczych

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Do pobrania:   Zarządzenie

Zarządzenie nr 244/2009
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2009
w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu oraz określania wzoru legitymacji.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 roku.

Do pobrania:   Zarządzenie

załącznik nr 1 – wzór legitymacji pracowniczej
załącznik nr 2 – wzór wniosku o wydanie legitymacji
załącznik nr 3 – wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji
załącznik nr 4 – regulamin Systemu Elektronicznej Karty Pracowniczej


Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top