Uprzejmie informuję, że firma “MicrOne Sp. z o.o.” pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław w wyniku przeprowadzonego przez Biuro Zamówień Publicznych i Umów postępowania, została wybrana do świadczenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu do dnia
14.02.2018 r.pogwarancyjnych usług serwisu komputerowego polegających na naprawie i konserwacji komputerów (stacjonarnych, przenośnych – notebooków), monitorów, UPS oraz urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, ploterów).

Zgłoszenia w przypadku usterek, prosimy kierować do Centrum Sieci Komputerowych na adres serwis@upwr.edu.pl .

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury naprawy usterki zgłaszanego sprzętu. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pan inż. Łukasz Lenarczyk.

W celu naprawy zgłaszany sprzęt (komputery stacjonarne, laptopy, monitory, drukarki) należy dostarczyć do Centrum Sieci Komputerowych. Sprzęt ciężki lub inny w uzasadnionych przypadkach będzie diagnozowany na miejscu.

Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych. Centrum Sieci Komputerowych nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Centrum Sieci Komputerowych przeprowadza wstępną diagnozę sprzętu oraz podejmuje decyzję w kwestii dalszych kroków tj. naprawa we własnym zakresie, przekazanie urządzenia do naprawy do firmy zewnętrznej lub przekazanie do likwidacji.

Łukasz Lenarczyk
kierownik
Sekcji Infrastruktury Systemów Telekomunikacyjnych, Monitoringu i sprzętu komputerowego
Opublikowane 21.02.2017 r.

O autorze