Uprzejmie informuję, że firma “JUMPER 2000” 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Topolowa 2, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, została wybrana do świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych kserokopiarek w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla jednostek organizacyjnych Uczelni do dnia 31.12.2017 r..
Zgłoszenia w przypadku usterek, prosimy kierować do Centrum Sieci Komputerowych na adres serwis@upwr.edu.pl .

Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie rozpoczęciem procedury naprawy usterki zgłaszanego sprzętu. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pan Wojciech Drążkiewicz.
Centrum Sieci Komputerowych przeprowadza wstępną diagnozę sprzętu oraz podejmuje decyzję w kwestii dalszych kroków tj. przekazanie urządzenia do naprawy do firmy zewnętrznej lub przekazanie do likwidacji.

Łukasz Lenarczyk
kierownik
Sekcji Infrastruktury Systemów Telekomunikacyjnych, Monitoringu i sprzętu komputerowego

Opublikowane 16.02.2017 r.

O autorze