Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko technik-informatyk.

Wymagania:

 1. Znajomość budowy komputera, laptopa, serwera.
 2. Znajomość urządzeń drukujących.
 3. Doświadczenie w montażu i demontażu urządzeń.
 4. Rozwiązywanie problemów z systemem Windows: nagłe awarie, problemy z uruchomieniem komputera, instalacja, konfiguracja i diagnostyka systemów operacyjnych Microsoft Windows 7, 8, 10 w wersji Professional.
 5. Instalacja oprogramowania wymagającego uprawnień administracyjnych (np. nowe programy, programy wymagane przez pracowników).
 6. Wsparcie w zakresie konfiguracji programów, drukarek, konfiguracji systemu Windows, konfiguracji i instalacji nowych wersji OS.
 7. Wstępna diagnostyka problemów związanych z awarią sprzętu – PC, laptop, telefon komórkowy, w przypadku awarii przygotowanie i przekazanie użytkownikowi sprzętu zastępczego.
 8. Konfiguracja i diagnostyka komputerów PC (stacjonarnych, przenośnych) w kontekście ich pracy w sieciach  (technologie LAN/WAN/VPN).
 9. Zarządzanie okablowaniem sieciowym, w szczególności diagnostyka sieci, praca urządzeń w sieci.
 10. Znajomość w stopniu podstawowym technologii i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 11. Systematyczność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy.
 12. Umiejętność analitycznego myślenia.
 13. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej.
 14. Wykształcenia minimum średnie.
 15. Łatwość w przyswajaniu nowej wiedzy.
 16. Komunikatywność i łatwość w nawiązywania kontaktów,
 17. Odporność na stres.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (PC, Laptopy, Serwery).
 2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.
 3. Testowanie sprzętu.
 4. Konfiguracja urządzeń peryferyjnych.
 5. Monitorowanie i diagnozowanie problemów z siecią i dostępem do Internetu.
 6. Zapewnienie wsparcia użytkownikom systemów IT.
 7. Rozwiązywanie incydentów i problemów w pracy systemów IT.
 8. Przygotowywanie przeglądów stanowisk komputerowych.

Mile widziana:

 1. Znajomość urządzeń Apple i systemu OSX.
 2. Znajomość central telefonicznych Slican.
 3. Znajomość systemów CCTV.

Oferujemy:

Pracę na cały etat, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres csk@upwr.edu.pl do dnia: 27.11.2017 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.